Katies mentalsammanfattning på BPH
Beteende och personlighets beskrivning
Svenska Kennel klubben
©MR